články

Co zaujimave sa dialo na stretnuti kosikarov v Kosariskach?

Stretnutie košikárov
článek Ing. Petera Jurigy

Čo nás čakalo v Košariskách?Najzaujímavejšia, podľa mňa, bola prednáška o progresívnom pestovaní prútia s použitím mulčovacej fólie, zásadne dôležité boli tiež informácie o namáčaní a práci s prútím v kôre, informácie o rôznych užitočných nástrojoch, ktoré košikár ocení, nasmerovanie na dobrú literatúru a v neposlednom rade príjemné stretnutia s ľuďmi „jednej krvnej skupiny“.
 SONY DSC
Okrem zástupcov obce sa na úvod prihovoril i pán Janšto – podľa starostky „najvytrvalejší košikár z Košarísk“, ktorý je aj autorom prútených kruhov pri vstupe do obce.


Pán Kvetoslav Imríšek, ktorý mimochodom bol na stretnutí Jánom Zemanom vymenovaný za KOŠIKÁRSKEHO MAJSTRA, nám prezentoval svoje „pletacie stroje“ – pomôcky na ľahšiu prácu s prútím.
SONY DSC
Ján Zeman (práve hovorí k účastníkom) a Peter Beňo (úplne vľavo) informovali o progresívnych metódach pestovania a spracovávania prútia.
Podrobnejšie spracované informácie k tomuto chystám pre účastníkov mojich kurzov (plánované na február 2014), pre tých čo si u mňa objednajú sadenice košikárskych vŕb, alebo si odo mňa kúpia obsiahlu a podrobnú knihu KOŠIKÁRSTVO – premeny vŕbového prútia.


 SONY DSC
Boli sme si pozrieť prútnik s vysadenou uralkou – vynikajúcou vŕbou pre drobnejšie i väčšie dizajnérske kúsky“.


 SONY DSC
Vymieňali sme si informácie o odrodách vŕb a skúsenosti s ich pestovanim (obr. hore).
Bol čas aj na debaty o tom, čo sa ako pletie.
 SONY DSC
Pre tých, ktorých zaujal občasník Koš(nov)iny, vydávaný Jánom Zemanom, uvádzam link na ďalšie číslo: <5>.
Prvé štyri čísla si môžete stiahnuť tu: <1>  <2>  <3>  <4>.
 Autorem článku a použitých fotografií je je slovenský renomovaný košíkář Ing. Peter Juriga.
Peter Juriga
0903 415 392   juriga@g-studio.sk
grafické štúdio | učebnica košikárstva | košikárske kurzy
články

Leave a comment